Home » Verplichtingen bij (ver)bouwen

Wat is EPB eigenlijk?

EPB of “EnergiePrestatie en Binnenklimaat” is een geheel van regels waaraan (ver)bouwers moeten voldoen. Deze regels hebben tot doel energie zuinige en gezonde woningen te bouwen. Elke techniek levert punten op. Hoe minder punten hoe zuiniger de woning.

Wanneer ben je EPB plichtig?

Welke onderdelen zijn belangrijk in het EPB?

Swipe Zelfbouw als jouw EPB partner

Geen zin in eindeloze administratie? Wil je focussen op je bouwproject en niet op administratie? Het kan! Kiezen voor Swipe Zelfbouw EPB, is kiezen voor minder administratie. 

Swipe Zelfbouw als jouw Veiligheidscoördinator

Veiligheid op de werf kan levens redden. Het aanstellen van een veiligheidscoördinator is dan ook noodzakelijk in heel wat bouwprocessen. Onze veiligheidscoördinatoren hebben al heel wat ervaring met zelfbouwers. Zij helpen bij het veilig verloop en geven advies waar nodig.

Swipe Zelfbouw als jouw Ventilatie Coördinator / Verslaggever

Het plaatsen van ventilatie is onderworpen aan heel wat wetgeving. Swipe Zelfbouw is gecertificeerd verslaggever en voldoet aan alle eisen van het wettelijke kwaliteitskader.